Debate 20/11: What might Belgian mutant plants mean for South-American communities?

MONOCULTURE (GE) TREE PLANTATIONS FOR A SUSTAINABLE ENERGY TRANSITION? HOW BELGIAN TECHNOLOGY DEVELOPMENT CAN IMPACT SOUTH-AMERICAN COMMUNITIES

Under the banner of promoting the ‘bio-economy’, scientists of the Flemish Institute of Biotechnology (VIB) and Ghent University take part in a worldwide contest to genetically engineer trees in order to ease the conversion of wood into ‘biofuels’ or other products like plastics. Developers of genetically engineered (GE) trees claim these projects to contribute to a sustainable society.
Scientists are still very far from succeeding in making it happen; but if ever developed commercially, where are these trees going to be grown, to whose benefit, and what are the social and environmental impacts?

The everyday experience over the last decades of rural communities in South-America confronted with the expansion of tree plantations is very alarming. Already now, large scale tree plantations are resulting in land grabbing and land conflicts, soil depletion, disappearing biodiversity, large water uptake, enhanced use of pesticides, and forest fires. Apart from biosafety concerns, if GE trees are grown in the same way, this would only add to the social and environmental problems currently experienced. Another concern is that (broad) patent applications on GE trees, also by VIB, contribute to the privatisation of nature.

Promoting technology development to make tree-based commodities available for ever more expanding consumer markets, create moral dilemmas for the European and Belgian society, and for researchers in particular. What does it mean to live amongst monoculture tree plantations in South-America? What are the social and environmental impacts? How should these impacts be taken into account when public funding is allocated to new technology development? Are they taken into account in the GM poplar case? How do researchers engage with the dynamics of expanded commodity production and the concomitant challenges of sustainability and societal resilience? And, how can scientists work in solidarity with people around the globe?

A discussion with:

Joanna Cabello from the WORLD RAINFOREST MOVEMENT
Hanne Cottyn, researcher Commodity Frontier Initiative at Ghent University
Ruben Vanholme, researcher at VIB Flemish Institute Biotechnology

Intro & Panel:

Nina Holland, Corporate Europe Observatory / Field Liberation Movement
Barbara Van Dyck, University of Sussex / Field Liberation Movement

Organizers: Field Liberation Movement, Commodity Frontiers Initiative, Research Group Economies, Comparisons, Connections Ghent University

 

(Source of this information, and more, can be found here.)

[NL]Meer weten over Wetenschappelijke Integriteit en/of Open Access?

Deze maand vinden twee evenementen plaats rond onderwerpen die in het verleden binnen onze Doctoral Schools Course aan bod kwamen.

Fraude en receptiehapjes

Het eerste evenement gaat over wetenschappelijke integriteit en vind plaats op 18 oktober in Brussel. Het geheel wordt georganiseerd door de Koninlijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. Oftewel, de KVAB. Deze stelt hiervoor zijn plechtstatige Paleis der Academiën voor open.

Wetenschapsfraude kwam de voorbije jaren behoorlijk wat in het nieuws, en werd als thema vaak gelinked aan een toegenomen competitie en publicatiedruk. Het is een gevoelig thema dat graag binnenskamers wordt gehouden. Intussen is daar enige verandering in gekomen, met officiële structuren zowel op het niveau van de universiteit als op Vlaams niveau.

Merk op dat de klemtoon hier ligt op wetenschapsfraude; is het onderzoek wel op een wetenschappelijke correcte manier uitgevoerd? De liefhebber van een breder debat over ethiek in de wetenschap zal hier wat op z’n honger moeten blijven zitten. De liefhebber van de betere receptiehapjes echter niet.

Meer info vind je op:

http://www.kvab.be/integrity2017

Open debat over open access

banner.jpg

Het tweede evenement heeft betrekking op Open Access. Wie wil weten waar en wanneer het plaatsvindt legt best bovenstaande prent eens onder de microscoop. Het evenement is zowel geschikt voor mensen die de Green Road niet van de Gold Road naar Open Access kunnen onderscheiden, als voor mensen voor wie Open Access de bestaansreden geworden is. Je kan er zowel terecht voor heel wat praktische informatie, als inzicht in de meer structurele politieke, economische en juridische obstakels die dit ideaal in de weg staan. Bovendien vat men OA breder op louter het publiekelijk beschikbaar maken van afgewerkte papers. Ook andere thema’s komen aan bod, zoals Open Science (transparantie tijdens het proces, niet enkel bij het afgewerkte product) en Citizen Science (waarbij die rare mensen die normaal niet in onze ivoren toren komen ook betrokken worden). Of de receptiehapjes zo goed zijn als bij de KVAB is nog niet geweten, maar het programma ziet er alvast smakelijk uit. Allen daarheen!

Meer info vind je op:

https://openaccess.be/