[NL]Meer weten over Wetenschappelijke Integriteit en/of Open Access?

Deze maand vinden twee evenementen plaats rond onderwerpen die in het verleden binnen onze Doctoral Schools Course aan bod kwamen.

Fraude en receptiehapjes

Het eerste evenement gaat over wetenschappelijke integriteit en vind plaats op 18 oktober in Brussel. Het geheel wordt georganiseerd door de Koninlijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten. Oftewel, de KVAB. Deze stelt hiervoor zijn plechtstatige Paleis der Academiën voor open.

Wetenschapsfraude kwam de voorbije jaren behoorlijk wat in het nieuws, en werd als thema vaak gelinked aan een toegenomen competitie en publicatiedruk. Het is een gevoelig thema dat graag binnenskamers wordt gehouden. Intussen is daar enige verandering in gekomen, met officiële structuren zowel op het niveau van de universiteit als op Vlaams niveau.

Merk op dat de klemtoon hier ligt op wetenschapsfraude; is het onderzoek wel op een wetenschappelijke correcte manier uitgevoerd? De liefhebber van een breder debat over ethiek in de wetenschap zal hier wat op z’n honger moeten blijven zitten. De liefhebber van de betere receptiehapjes echter niet.

Meer info vind je op:

http://www.kvab.be/integrity2017

Open debat over open access

banner.jpg

Het tweede evenement heeft betrekking op Open Access. Wie wil weten waar en wanneer het plaatsvindt legt best bovenstaande prent eens onder de microscoop. Het evenement is zowel geschikt voor mensen die de Green Road niet van de Gold Road naar Open Access kunnen onderscheiden, als voor mensen voor wie Open Access de bestaansreden geworden is. Je kan er zowel terecht voor heel wat praktische informatie, als inzicht in de meer structurele politieke, economische en juridische obstakels die dit ideaal in de weg staan. Bovendien vat men OA breder op louter het publiekelijk beschikbaar maken van afgewerkte papers. Ook andere thema’s komen aan bod, zoals Open Science (transparantie tijdens het proces, niet enkel bij het afgewerkte product) en Citizen Science (waarbij die rare mensen die normaal niet in onze ivoren toren komen ook betrokken worden). Of de receptiehapjes zo goed zijn als bij de KVAB is nog niet geweten, maar het programma ziet er alvast smakelijk uit. Allen daarheen!

Meer info vind je op:

https://openaccess.be/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s