“Waarom ik ontslag neem bij de universiteit”

Illustratie: Hajo. Bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2018/01/19/waarom-ik-ontslag-neem-bij-de-universiteit-a1589052

Universitair docent 

“Persoonlijk vind ik het belangrijkste negatieve effect van het marktcredo echter niet de werkdruk, de hypocrisie of de verengelsing van het onderwijs, maar de sluipende deprofessionalisering van de stafleden. In het werkethos van de professional liggen elegante sturingsmechanismen besloten, die door het marktdenken krachteloos worden. De aloude professional beschikte over specialistische kennis, was het aan zijn beroepseer verplicht kwaliteit te leveren en voelde zich zelf verantwoordelijk voor wat hij deed. Marktwerking echter betekent productiedwang. En productiedwang betekent bureaucratische controle. En omdat die bureaucratische controle niets anders is dan geïnstitutionaliseerde argwaan tegen professionele zelfsturing kwijnt die zelfsturing, ja professionaliteit tout court, langzaam weg.

Het nettoresultaat is dat we zitten opgescheept met een doos van Pandora vol audit-systemen, verantwoordingsprotocollen en oppermachtige examen- en visitatiecommissies. Ik herinner me dat ik toen ik als gasthoogleraar op Berkeley naar ieders tevredenheid onderwijs gaf aan slimme en veeleisende Silicon-valley studenten, dringende mails van mijn universiteit van herkomst kreeg dat het de hoogste tijd was om mijn ‘basiskwalificatie onderwijs’ te halen.

Ook voor een ander attribuut van de professional, specialistische kennis, is aan de Nederlandse letterenfaculteiten hoe langer hoe minder plaats. Op de Amerikaanse universiteiten waar ik gewerkt heb gold het simpele maar effectieve principe dat elke docent elk semester twee seminars gaf over de onderwerpen die hij of zij relevant achtte. Daar schreef hij of zij vervolgens niet zelden ook een boek over. Bij de Nederlandse letterenfaculteiten worden veel te weinig ‘kernvakken’ en onderzoekscolleges aangeboden om elke docent iets met zijn of haar specialisme te kunnen laten doen. Het gevolg is dat docenten die tot de top van hun vakgebied behoren worden ingezet om buitengewoon elementaire cursussen, sorry: ‘modules’ te geven. Voor hen zit er weinig anders op dan kijken of ze iets van hun expertise kunnen meesmokkelen in cursussen die eigenlijk over iets anders gaan. En gedwee leggen zij aan hun stomverbaasde buitenlandse studenten uit waarom hun cursus door een duurbetaalde specialist in plaats van door een onderwijsassistent gegeven wordt.”

Lees het volledige artikel in nrc.nl.

dd.png

KU Leuvense rector Luc Sels belooft ontwikkeling academisch mensenrechtencharter

dscf4664.jpgNaar aanleiding van de ethische bezwaren van een academische actiegroep tegen Law-Train, een internationaal onderzoeksproject over het verbeteren van ondervragingstechnieken, waarbij de KU Leuven maar ook de Israëlische politie betrokken zijn, heeft rector van de KU Leuven, Luc Sels, een blogpost geschreven.

Daarin verdedigt hij drie punten, waarvan er twee prima zijn:

  1. de KU Leuven-onderzoeksgroep kan het lopende project, dat eindigt in april 2018, verder afwerken;

  2. de KU Leuven zal, in voorkomend geval, niet participeren in een vervolgproject met het huidige consortium;

  3. de KU Leuven engageert zich om een mensenrechtencharter te ontwikkelen dat in de toekomst een betere houvast kan bieden bij de deelname aan onderzoeksprojecten.

De volledige tekst kan je hier lezen.

“Gros malaise à Liège, dénoncé par 124 enseignants-chercheurs de l’ULg” (Opiniestuk LaLibre.be)

5a255345cd7095d1cd3ea52d

“L’évolution du paysage universitaire en Europe, en Belgique et en Fédération Wallonie-Bruxelles inquiète et crée un profond malaise. Des enseignants-chercheurs de l’Université de Liège souhaitent s’exprimer et invitent au dialogue.”

Op de website LaLibre.be is een opiniestuk gepubliceerd waarin Luikse academici hun ongenoegen uiten over de evoluties in het universitaire landschap in België en Europa. Je leest het hier.